Rezerwacja i kontakt

Rezerwacja telefoniczna: 913812695 lub 660613762 lub poprzez formularz: 

  Czas pobytu
  od do

  Rodzaj pokoju/domku

  Zgody niezbędne do wysłania zapytania rezerwacyjnego:

  REGULAMIN O.W. „LEŚNY ZAUŁEK” W ŁUKĘCINIE

  Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do O.W. „Leśny Zaułek”. Mamy nadzieję że przy pomocy niniejszego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wczasów w naszym Ośrodku oraz zapewnić jego sprawną organizację.

  1. Najemca domku „Brda”oraz Wczasowicze przebywają w Ośrodku na podstawie dokonania ważnej rezerwacji, potwierdzonej wpłatą zadatku. Wysokość zadatku ustalona jest z Wynajmującym podczas dokonywania rezerwacji.
  2. Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności za cały pobyt w dniu przyjazdu podczas meldowania. Należność o której mowa, pomniejszona jest o wysokość zadatku. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem, do odmowy zameldowania i przekazania domku.
  3. Doba pobytu zaczyna się o godzinie 16:00, kończy o godzinie 10:00.
  4. W razie zwłoki z opuszczeniem domku, od każdej dodatkowo rozpoczętej godziny pobierana jest kwota w wysokości 30 zł.
  5. Ilość osób zakwaterowanych w domkach nie może przekraczać ilości osób wskazanych przez Najemcę podczas dokonywania rezerwacji.
  6. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka. Najemca oraz Wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie Ośrodka.
  7. Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w miejscu do tego przeznaczonym, po wcześniejszym wskazaniu przez personel Ośrodka tego miejsca.. Do każdego domku odpowiednio przynależy jedno miejsce parkingowe. Do pokoju nie przynależą miejsca parkingowe.
  8. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
  9. Osoby odwiedzające Najemców domków oraz Wczasowiczów mogą przebywać na terenie Ośrodka po uprzednim powiadomieniu personelu Ośrodka.
  10. Obsługa Ośrodka nie ma prawa bez zezwolenia Najemcy wchodzić do wynajętego domku. Prawo wejścia możliwe jest jedynie w przypadku zauważenia jednoznacznych zagrożeń, mających wpływ na ogólne bezpieczeństwo.
  11. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych możliwe jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od osoby dokonującej rezerwację. Właściciel psa zobowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepień, prowadzania swojego czworonoga na smyczy oraz do wyprowadzania psa poza teren Ośrodka.
  12. Korzystanie z placu zabaw oraz znajdujących się na nim urządzeń, możliwe jest tylko w obecności opiekunów.
  13. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do Najemców i Wczasowiczów.
  14. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23:00 do 7:00.
  15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilających energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych obiektów i mogących spowodować zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, grzejników.
  16. Zabrania się wynoszenia wyposażenia domku poza jego obręb. Utrzymanie czystości w domkach oraz na przyległych tarasach należy do Najemców i Wczasowiczów.
   Prosimy o dbanie o wynajęty domek, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
  17. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Ośrodka należy poinformować obsługę na 24 h przed wyjazdem. Najemcy nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystane w pełni wczasy.
  18. Opłata za zgubiony klucz wynosi 50 zł.
  19. Personel Ośrodka w miarę możliwości służy Państwu wszelką możliwą pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
  20. Prosimy o pozostawienie domku w należytym porządku w takim stanie w jakim zastali Państwo w dniu przyjazdu